Page 11 - Tatry magazín Leto 2020
P. 11

K

                                  Aktuálne informácie o podujatiach
                                  tohto leta hľadajte online v mo-
                                  bilných aplikáciách regiónov a na
                                  stránkach Oblastných organizácií
                                  cestovného ruchu:
                                  • reGiÓn LiPTOV
                                   visitliptov.sk
                                  • reGiÓn VYSOkÉ TaTrY
                                   regiontatry.sk
                                  • HOreHrOnie
                                   horehronie.sk                     TipY NA eventy


       11                                   podporUJEME imidž TaTier
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16