Page 13 - Tatry magazín Leto 2020
P. 13

a Slo-

             vensku si
             splnil sen,
      Nno určite

       by mu nenapadlo, že
       pre hrozbu koronaví-
       rusu sa mu ďaleko od

       domova vrátia desivé
       spomienky na rodné
       Haiti. Tento karibský

       štát presne pred
       dekádou postihlo

       silné zemetrasenie
       sprevádzané nebez-                                    Foto: Archív Bešeňová
       pečnou infekčnou

       chorobou, ktorá pri-    Nikto nebol na také nie-  by mohli byť inšpiratívne  V saune ako doma
                     čo pripravený. Pre hrozbu  pre mnohých z nás.     Z pomocníka sa vypracoval
       pravila o život tisíce   šírenia nebezpečného vírusu              na šikovného sauna mastera,

       krajanov. Pandémia     v polovici marca zastal na  Sneh len v televízore   odborníka na aromaterapiu,
                     Slovensku život. Najviac si to  Jean k nám prišiel v januári  muzikoterapiu, saunové
       tento raz zasiahla aj   odniesli služby a prevádzky  2011 a na severe Slovenska  divadlo a zároveň aj mana-
       obľúbeného sauna      cestovného ruchu, ktoré na  ho privítala treskúca zima  žéra saunového sveta. Práve
                     dlhé týždne osireli. Medzi  so snehom, ktorú dovtedy  horúci vzduch a uvoľnená
       mastera Jeana Colina    nimi aj lyžiarske strediská  videl iba v televízii. Exoticky  atmosféra mu čiastočne
       Doru, ktorý u nás za-   a akvaparky, ktoré sú už  vyzerajúci vysokoškolák však  pripomínajú rodné Haiti.
                     tradične najväčšie turistic- v sebe nezaprel teplomil- Ešte pred niekoľkými rokmi
       pustil korene, oženil   ké lákadlá podtatranských  né gény a vďaka priateľom  mal ambíciu vrátiť sa domov
       sa a v bešeňovskom     regiónov. Priateľské úsmevy  začal pracovať v obľúbenom  a uchádzať sa o prezidentský
       vodnom parku našiel    zahalili rúška, spoza ktorých  akvaparku. Teplo a voda mu  post. Chcel pomôcť krajine,
                     vytŕčali bojazlivé pohľady
                                  síce pripomínajú domov, no
                                                kde panuje vysoká neza-
       prácu snov.        plné strachu o budúcnosť.  vyštudovaného manažéra s  mestnanosť a slabá úroveň
                     Zrazu sme sa museli na-  doktorandúrou zaujalo aj čosi  vzdelanosti. Po narodení
                     učiť komunikovať očami,  iné, možnosť dopriať hosťom  dcérky však prehodnotil
                     v ktorých sa však nádej na  netradičný druh odpočinku.  svoje priority a radšej, ako
                     návrat do normálu postupne  „Najskôr som si myslel, že to  sa stať na Haiti diktáto-
                     vytrácala. Jednou zo svetlých  je len brigáda a v saune bu- rom, rozhodol sa zostať na
                     výnimiek bol práve Jean,  dem upratovať či púšťať hud- Slovensku. „Každý, kto sa
                     ktorý zažil peklo na Zemi  bu ako nejaký dídžej. Vôbec  rozhodne žiť v cudzine, by
                     a vie, že každá kríza skôr či  som netušil, čo znamená po- mal akceptovať a rešpektovať
                     neskôr pominie. Od začiatku  jem sauna master. Ihneď ma  pravidlá a zvyky tej ktorej
                     bol presvedčený, že keď sa  to však začalo baviť a veľmi  krajiny. Tak napríklad mne
                     z problémov mohli dostať na  rýchlo som sa v tom našiel,“  nechutia bryndzové halušky,
                     Haiti, na Slovensku sa s koro- spomína na začiatky vo svete  ale nemám nič proti tomu,
                     nou popasujeme ešte lepšie.  wellness Jean Colin Dora.  keď si na nich pochutná moja
                     Jeho optimizmus a viera                žena,“ hovorí so šibalským


       13                                   podporUJEME imidž TaTier
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18