Page 12 - Tatry magazín Leto 2020
P. 12

KORONAŠPECIÁL

         na HaiTi

         sMe TO


         zVLádLi,


         Tu TO dáme

         na jednOTku

       rúŠkO NAMIESTO
       uTeráka


       Foto: Ján Dzúr


      TATRY MAGAZÍN
                                                          12
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17