Page 7 - Tatry magazín Leto 2020
P. 7

VYRAZTE NA HORY. TURISTIKA Má
               SVOJE ČARO. MôŽETE SI VYCHUTNAť
                AJ ZáPAD SlNKA NA ĎUMBIERI -
               NAJVYŠŠOM ŠTÍTE NÍZKYCH TATIER.       7                                   podporUJEME imidž TaTier
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12